Organi ZNTM

UPRAVNI ODBOR:
- Boštjan Kamenšek (predsednik)
- Darko Žižek (podpredsednik)
- Jože Karmel (podpredsednik)
- Kristijan Pušnik (član UO ZNTM)
- Damir Pekič (član UO ZNTM)
- Danijel Širec (član UO ZNTM)
- Jani Ivan Sajko (član UO ZNTM)
- Boris Pisnik (član UO ZNTM)
- Miha Čuček (član UO ZNTM)
- Vojislav Simeunovič (član UO ZNTM)

SEKRETAR:
- Dejan Žmavc

NADZORNI ODBOR:
- Bogomir Špindler (predsednik NO)
- Marko Nešić (član NO)
- Rok Šoštarič (član NO)

Regijski tožilec:
- Boris Toplak

Strokovna komisija:
- Marko Lešnik
- Muamer Vugdalič
- Mirko Smodej

Komisija za priznanja:
- Drago Čučko (predsednik)
- Milan Škerjanec (član)
- Andrej Lunežnik (član)