Kako postati nogometni trener?

Najprej je treba opraviti usposabljanje za Strokovnega delavca v športu 1 – trener UEFA C. Kasneje pa lahko trenersko izobrazbo zvišujete vse do UEFA PRO.

Vpisni pogoji za UEFA C:

  • za prijavo na usposabljanje se zahteva polnoletnost (min. 18 let),
  • končana najmanj IV. stopnja izobrazbe,
  • najmanj 3-letni igralni staž (potrdilo vam izda klub ali MNZ, lahko pa priložite sliko statistike tekem pod okriljem tekmovanj NZS) in
  • Potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 6 mesecev.

Kandidati, ki niso državljani Republike Slovenije, morajo imeti opravljen izpit iz znanja slovenskega jezika.

Vse informacije in termine šolanj v letu 2024 najdete TUKAJ.

Ko postanete nogometni trener pa se še morate vpisati v RAZVID strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu. Več informacij je na naši podstrani Vpis v razvid.