Združenje nogometnih trenerjev Maribor je bilo ustanovljeno marca 2007, zaradi organiziranja, razvoja in pospeševanja trenerskega dela v nogometu in uresničevanja drugih skupnih interesov in nalog.

Združenje deluje na področju Medobčinske nogometne zveze Maribor – MNZM.

Združenje je član MNZ Maribor, Zveze nogometnih trenerjev Slovenije (ZNTS), Športne zveze Maribor in po sklepu skupščine ZNTM tudi ostalih zvez.

Cilji združenja so:
1. organiziran skupen razvoj trenerskega dela trenerjev v nogometu,
2. zagotavljanje pogojev pospeševanja, izobraževanja trenerskega dela trenerjev v nogometu,
3. sodelovanje pri poenotenju uporabe strokovne literature združenja pri delu trenerjev,
4. zagotavljanje enakih strokovnih pogojev pri izdajanju licenc trenerjev.

Naloge združenja so:
1. zagotavljanje ustreznih tehničnih, materialnih, finančnih pogojev za delo trenerjev,
2. izvajanje rednih in izpopolnjevalnih seminarjev doma in v tujini,
3. priprava strokovne literature združenja za delo trenerjev,
4. posredovanje licenc trenerjem za vodenje ekip v skladu s predpisi ZNTS,
5. predlaganje trenerjev za opravljanje trenerskega dela v Medobčinski nogometni zvezi Maribor (v nadaljevanju: MNZ Maribor),
6. zastopanje trenerjev pred klubi, organi Nogometne zveze Slovenije (NZS),
7. zastopanje trenerjev v sporih s tretjimi osebami,
8. redno letno posredovanje aktivnih trenerjev sekretarju ZNTS.

Člani združenja so trenerji, ki imajo predpisano ustrezno nogometno strokovno izobrazbo, podano pristopno izjavo in poravnano letno članarino ter sprejemajo pravila združenja.

Članstvo v združenju je prostovoljno in osebno. Člani v združenju so enakopravni.

Povzeto po statutu.

V kolikor želite uporabiti znak našega združenja nas morate najprej prositi za dovoljenje.