Vpis v RAZVID strokovno izobraženih in usposobljenih delavcev v športu

Strokovno delo v športu opravlja strokovni delavec, ki ima ustrezno izobrazbo ali usposobljenost in je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu.

Strokovni delavci, ki so pridobili usposobljenost prve stopnje v skladu s starim Zakonom o športu (do junija 2017), se ne vpisujejo v Razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu, saj morajo po pogojih novega Zakona o športu nadgraditi usposobljenost do nove 1. stopnje usposobljenosti (opraviti dousposabljanje).

Vse o vpisu najdete na POVEZAVI. Ko pošljete vse podatke na Ministrstvo boste na samo potrdilo čakali nekaj mesecev.