Svet zaslužnih trenerjev ZNT Maribor je sestavljen iz:

  • predsednika SZT ZNTM,
  • podpredsednika SZT ZNTM in
  • članov SZT.

Svet zaslužnih trenerjev svetuje in daje pobude trenerjem.

Svet zaslužnih trenerjev imenuje, potrjuje in razrešuje UO ZNTM. Svet zaslužnih trenerjev ima predsednika, podpredsednika in člane, ki izpolnjujejo pogoje po kriterijih, ki jih predlaga in potrjuje UO ZNT. Predsednika in podpredsednika izvolijo člani Sveta zaslužnih trenerjev med člani, ki izpolnjujejo pogoje po kriterijih, ki jih izbere in potrdi UO ZNTM.

Predstavitve naših članov Sveta zaslužnih trenerjev ZNT Maribor: