Kako postanete član ZNTM?

Člani združenja so lahko trenerji, ki imajo predpisano ustrezno nogometno strokovno izobrazbo, podano pristopno izjavo in poravnano letno članarino ter sprejemajo pravila združenja. Stalno prebivališče mora biti na območju MNZ Maribor.

Članstvo v združenju je prostovoljno in osebno. Člani v združenju so enakopravni.
Združenje vodi evidenco svojega članstva v Registi, zato vam moramo tam urediti trenerski profil.

Za vnos v sistem Regista, od vas potrebujemo naslednje stvari:
– skenirani obe trenerski diplomi (modra in s slovenskim grbom),
– domači naslov,
– sliko velikosti 295×413 pikslov v formatu jpg ali png (fotografija je lahko narejena s telefonom na enobarvnem bolj svetlem ozadju),
– potrdilo o plačani članarini ZNT Maribor za tekoče koledarsko leto (20 €) – informacije najdete spodaj,
– telefonsko številko,
– in elektronski naslov (e-mail), na katerega ste dosegljivi, saj boste na njega nato dobili dostopne podatke za vstop v sistem Regista.

Preko sistema se boste nato lahko prijavljali na seminarje in izobraževanja za točke, ki jih boste vsako leto potrebovali 60 za izdajo redne licence. V Registi lahko tudi oddate vlogo za izdajo licence.

Članstvo v združenju preneha:
1. na željo člana,
2. po določilih disciplinskega pravilnika.

Pravice članov združenja so:
1. voliti in biti voljen v vse organe združenja,
2. sodelovati v delu združenja,
3. sodelovati v vseh akcijah združenja,
4. zahtevati in dobiti zaščito združenja,
5. udeleževati se vseh oblik dopolnilnega in dodatnega izobraževanja,
6. nositi znak in izkaznico ZNTS.

Dolžnosti članov združenja so:
1. ravnati se po določilih pravil in drugih aktov društva, ZNTS in NZS ter klubov v katerih delajo,
2. sodelovati v akcijah združenja in na vse načine podpirati delovanje združenja,
3. redno hoditi na zdravniške preglede,
4. spoštovati kodeks obvez in vedenja nogometnih trenerjev,
5. skrbeti za razvoj združenja,
6. podpirati na vse dovoljene načine delovanje in akcije združenja,
7. sodelovati pri različnih aktivnostih matičnega društva,
8. prenašati svoje znanje na igralce,
9. prenašati znanje na mlajše trenerje.

Plačilo članarine:
Letno članarino lahko poravnate preko UPN ali spletnega bančništva. Spodaj je primer pravilno izpolnjenega plačilnega naloga.

TRR ZNT Maribor: SI56 0417 3000 1334 041
Referenca: SI99

V namenu navedete leto za katero plačujete članarino (npr. 2024) in ime ter priimek trenerja, v kolikor članarino za trenerja plača kdo drug (oseba ali klub).

Letna članarina ZNTM znaša 20 €, ki se običajno poravna skupaj s kotizacijo za licenčni seminar (januar) ali skupaj z licenčnino za novo tekmovalno sezono (novi člani, reaktivirani člani …). Članarina se plačuje za koledarsko leto.

Več informacij lahko dobite na info.zntm@gmail.com.